DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

25.04.2013 3469

Değerler Eğitimi Etkinlik Formu(Mart-Nisan)

Değerler Eğitimi Etkinlik Formuna ulaşma içintıklayınız


DEĞERLER EĞİTİMİ

YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

Değerler Eğitimi Kapsamında yapılacak olan çalışmalar ikişer aylık olarak yapılacaktır.

Çalışmalarda bir ana başlık ve alt başlıklar olacaktır. Yapılacak olan tüm çalışmalar bu başlıklara göre yapılacaktır.

Çalışmalar iki aşamalı olacaktır.

Birinci aşama Tüm öğretmenler tarafından yapılacaktır; tüm öğretmenlerimiz derslerinde Değerler eğitimi ayın konusu ile ilgili neler yapacaklarını web sitemizde yer alan linke girerek formu dolduracaklar ve bu çalışmaları yaptıktan sonra mutlaka çalışmanın görsellerini ve videolarını çekip yapılan çalışmayı anlatan kısa bir özetiyle birlikte dijital ortamda ilgili müdür yardımcısına vereceklerdir. İlgili müdür yardımcısı gelen çalışmaları öğretmen adlarına göre tek tek klasörleyerek hepsini okul klasörü içerisinde birleştirecektir.

İkinci aşama Okul Geneli etkinlikler şeklinde olacaktır; aylara göre her değerle ilgili olarak her okul, okul etkinlikleri yapacaktır. . Bu etkinlikler ayın değeri ile ilgili olarak konuşmacı, yazar davet etme, veli bültenleri, konferans, ayın değerine yönelik veli toplantıları, kahvaltılar , bayrak törenlerinde ayın değerleri ile ilgili kısa ve etkili konuşmalar, çeşitli yarışmalar şeklinde yapılabilecektir. Bu çalışmalarda başarılı olanlar okul çapında mutlaka ödüllendirilerek öğrenciler değerler eğitiminde takdir ve teşvik edilmiş olacaklardır.

Okul genelinde yapılacak olan çalışmalarda okullardaki değerler kulübünden faydalanılması yerinde olacaktır.

Bu etkinlikler değerlerle ilgili olarak velilere yönelik olarak da yapılacaktır. Bu kapsamda aylara göre her değerle ilgili bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak velilere gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak , ilgili değer bağlamında okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu hatırlatılacaktır.

**Okul genelinde yapılan Okul etkinlikleri de ayrıca fotoğraf ve videolara kaydedilerek yapılan çalışmaların geneli hakkında Word belgesine Okul raporu yazılarak tüm çalışmalar okul klasöründe dijital ortamda birleştirilerek İlçe Strateji birimine imza karşılığı elden telsim edilecektir.

Dijital ortamda oluşturulacak klasörlerin ve raporların nasıl olacağına dair Örnek

 

değerler eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

Bu şekilde ilgili müdür yardımcısı tarafından tüm çalışmalar klasör halinde toplanacak ve raporlarla birlikte DVD ortamında üst yazısı ile birlikte Strateji Geliştirme Birimine belirlenen süre içerisinde imza karşılığı teslim edilecektir.

Okul genelinde yapılan faaliyetlerin rapor formatı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara önümüzdeki günlerde ulaştırılacaktır.

 

 

Mart-Nisan Ayı : VATAN SEVGİSİ

  • 01.03.2013 ile 30.04.2013 tarihleri arasında okullarımızda değerler eğitimi ile ilgili olarak işlenecek ayın değerinin GENEL BAŞLIĞI " Vatan Sevgisi" değeridir.

Alt Başlıklar ise;

- TOPRAĞIN VATAN OLMASI - ŞEHİTLİK VE GAZİLİK

-TOPLUMSAL DEĞERLERE SAYGI - AYNI TOPRAKLARA AİT OLMA

- ORTAK NOKTALARIMIZ - VATANIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

 

***Bu ayın değeri ile ilgili olarak 13-21 MART 2013 tarihleri arasında Tuzla Sahil Alanında "ÇANAKKALE RUHU TUZLA´DA 2" etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz davetlidir.

Ders Öğretmenin Yapacağı İşler

1.) Değere ait kazanımlarla ilgili faaliyetini öğrencileri ile birlikte işler.

2.) İşlediği değere ait faaliyet ile ilgili dökümanlardan seçtiği en iyi çalışmayı bunlar belge (word, excel, pdf,...), sunu, video ve fotoğraf türünde olanları ve yaptığı çalışmayı anlatan kısa raporu okulundaki ilgili müdür yardımcısına dijital ortamda verir.

3.) Ayın değerine ait yaptığı etkinlik bilgilerini, o değerin işleneceği ayın sonuna kadar , istediği herhangi bir internet bağlantısı olan bilgisayardan değerler eğitimi etkinlik formunu doldurarak girer.

Değerler eğitimi etkinlik formuna ve ayın değeri ile ilgili dökümanlara ve ayrıntılara http://tuzla.meb.gov.tr/ web sayfasından ulaşabilirler.

Formu son doldurma tarihi 30 Nisan 2013 dür. 30 Nisan 2013 tarihinden sonra veri girişi yapılamayacaktır.

Okuldaki İlgili Müdür Yardımcısının Yapacağı İşler

1.) Okulundaki her öğretmen için kendi bilgisayarında oluşturduğu klasörde ders öğretmenin verdiği dökümanları saklar. (Örnek: "Okul Adı / Ayın Değeri / Öğretmen Çalışmaları ve Raporları/ Öğretmen adı ve Sınıfı- Okul Geneli Çalışmlar ve Raporu biçiminde olacaktır.)

2) Okul genelinde yapmış olduğu faaliyetlerin raporunu hazırlar ve yapılan etkinliklerle ilgili görselleri ve Okul raporunu fotoğraf/video , film…vs oluşturduğu Okul klasörünün içinde bir araya getirir.

3) Ayın değerine ait dökümanları DVD`ye kaydeder. Takip eden ayın ilk haftasında ilçe Strateji birimine imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Değerler Eğitimi İle İlgili Aylara göre konuların Tuzla AR-GE Web sayfasından takip edilmesi gerekmektedir. Bu alandaki bilgi ve dokümanlar sürekli güncellenecektir.

 

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KONULARI VE KONU ALT BAŞLIKLARI

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

Kardeşlik için fedakarlık

Dayanışma

Farklılıklara Saygı

Yardımlaşma

KASIM-ARALIK Hediyeleşme

Ortak Noktalarımız

Birlikte Yaşama Kültürü

Ön Şartsız Kabul

Hoşgörü

 

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI

Selamlaşma

Empati

Teşekkür Etme

OCAK-ŞUBAT Büyüklere Saygı

Küçüklere Sevgi

Özür Dileme

Birlikte Yaşama Kuralları

 

VATAN SEVGİSİ

Toprağın Vatan Olması

Şehitlik ve Gazilik

Toplumsal Değerlere Saygı

MART-NİSAN Aynı Topraklara Ait Olma

Ortak Noktalarımız

Vatanımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

SABIR

Öz Denetim

Azim ve Kararlılık

Öz Disiplin

MAYIS-HAZİRAN Haklara Saygı

Hakkını Arama

Felaketlere Karşı Kendimizi ve Toplumu Nasıl Koruyabiliriz

Sorumluluklarımızı Yerine Getirebilmek İçin Sabır

Hayatın Zorluklarına Karşı Tahammül