T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / TUZLA - Peyami Safa İlkokulu

Duyurular

Mrt

VELİ AKADEMİLERİ PROJESİ kapsamında; 6 Mart Çarşamba günü 11:30'da okulumuz Çok Amaçlı Salonda Uzman Psikolojik Danışman/Yazar Bedi AYDIN tarafından AİLE İÇİ İLETİŞİM konulu seminer yapılacaktır. Seminerimize tüm velilerimiz davetlidir.

Eyl

Okul Aile Birliğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim 2022 Perşembe günü okulumuzun Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır. Bütün velilerimize duyurulur

Eyl

2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Aile Birliğimizin Genel Kurul Toplantısı 12 Ekim Salı Günü saat 14.00'te okulumuzun Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır. 

T.C.

TUZLA KAYMAKAMLIĞI

Peyami Safa İlkokulu Müdürlüğü

                      

 

 

Tuzla Peyami Safa İlkokulu  Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Ekim 2021 Salı günü saat 14.00'de, okulumuzun Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir. (Gündemde Yönetmeliğin ilgili madde numaralarına referanslar yer almaktadır). 

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekleriz.

 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                       Peyami Safa İlkokulu Okul Aile Birliği

 

 

 

GÜNDEM:

 

1. Açılış, yoklama, toplantı katılım cetvelinin imzalatılması (Madde 10/a).

3. Genel Kurul açılış konuşması

3. Divan Başkanı ve 1 katip seçilmesi  

4. Divan Başkanının konuşması ve  gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek hususların belirlenmesi

5. 2020-2021 Eğitim/Öğretim Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi

6. Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi

7. Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 12/1)*. 

8.Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilecek 2 asil ve 2 yedek üye  ile veliler arasından seçilecek 1 asil, 1 yedek üye) (Madde 11/b)*.

9. Tahmini Bütçenin görüşülmesi

10.İhtiyaçların karşılanması için yeni seçilen Okul Aile Birliğine yetki verilmesi

11. Dilek ve temenniler.

12. Kapanış. 

 

* YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE  AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR. (MADDE 10/d). 

Ekm